Translate

יום ראשון, 2 ביוני 2019

מחקר ראשון בישראל במסגרת אקדמית - באוניברסיטת אריאל בנושא שימוש בקנביס למטרות פנאי בקרב נשים וגברים ונמצא כי:קיים קשר בין עישון סיגריות לשימוש בקנביס וההתמכרות לניקוטין. מאת: שרית יוכפז

קיים קשר בין עישון סיגריות לשימוש בקנביס
וההתמכרות היא ככל הנראה לניקוטין שבטבק המשמש בעישון קנביס

נמצא גם כי בקרב חילוניים/יות, שאינם/ו בזוגיות צורכים יותר קנביס בשעות הפנאי וכן כי מצב בדידות ולחץ עלולים להגביר את השימוש

מחקר אקדמי ראשון, שנעשה במחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטת אריאל ע"י ד"ר מיכאל דורעופר רגב ועוזרות המחקר במסלול הצטיינות שני דשא וקסניה אברס, נבדקו משתמשי הקנביס למטרות פנאי.
הקנביס הוא החומר הבלתי חוקי הנפוץ ביותר בעולם ונוהגים לצרוך אותו דרך עישון, מזון, אידוי ושמן המופקים מהתפרחת הנקבית של צמח הקנביס.
במחקר השתתפו 521 נשאלים כמדגם מייצג, בגילאי 24-35, מחציתם גברים ומחציתם נשים.
המשתתפים השיבו ל 66 שאלות בשאלון שכלל פרטים דמוגרפיים ושאלות בנושא נהיגה, לחץ, דינמיקה חברתית, היקף שימוש בסיגריות, קנביס וכן התנסות בסמים אחרים.
מטרת המחקר הייתה להציג את נתוני האוכלוסייה המשתמשת בקנביס למטרות פנאי במדינת ישראל.
תוצאות המחקר הצביעו כי שיעור המשתמשים בקנביס כיום, גבוה יחסית בקרב החילוניים/ות, שאינם/ן חיים בזוגיות, והינם/ן ללא ילדים מתחת לגיל 18.
נמצא קשר מובהק סטטיסטית בין עישון סיגריות לשימוש בקנביס כאשר 30% מהמעשנים ציינו כי הם צורכים קנביס, לעומת 4% שאינם מעשנים סיגריות אך צורכים קנביס.
נמצא כי ההתנסות בקנביס אינה מתחילה בגיל ההתבגרות אלא דווקא בגיל מאוחר יותר (49% העידו כי ניסו לראשונה קנביס אחרי גיל 21).
יתרה מכך, נמצא קשר מובהק סטטיסטית בין רמות לחץ גבוהות מהיבטים פנימיים (לחץ נפשי) וחיצוניים (לחץ בעבודה) לשימוש והתנסות בקנביס.
וכן קשר מובהק בין רמת הלחץ שהורגשה לאחרונה לשימוש בקנביס.
בקרב אלו שחשו לחץ במידה רבה מאוד או די רבה 13% עישנו קנביס, בעוד שבקרב אלו שלא חשו לחץ פנימי או חיצוני  - 7% עשנו קנביס.
גם הקשר בין תחושת הבדידות לשימוש בקנביס נמצא מובהק, הומלץ מחקר המשך לבחינת הקשר הסיבתי.
רוב מעשני הקנביס מערבבים את החומר עם הטבק ונתון זה תומך בהשערה כי ההתמכרות היא למעשה התמכרות לניקוטין שבטבק ולא לקנביס עצמו.
מנתונים אלו עולה, כי נכון להיום, הקנביס פחות זמין בקרב בני נוער לעומת הסיגריות. יחד עם זאת הזמינות לקנביס בקרב בני נוער עלולה לגדול ובעתיד יותר בני נוער ישתמשו בקנביס.

ד"ר מיקי דור, היועץ הראשי לקנביס במשרד הבריאות, מרצה בכיר במחלקה למנהל מערכות בריאות באוני' אריאל, מומחה ברפואת משפחה, בעל תארים  במנהל ציבורי ורפואי מאוניברסיטת הרווארד, לשעבר סגן ראש מנהל רפואה וראש אגף בתי החולים.
מנהל מרפאות פליטים - תורם מזמנו וניסיונו כדי להעניק טיפול רפואי לאלה שאינם מסוגלים לשלם - מהגרים ונפגעי סחר בבני אדם. זכה בפרס הנשיא על תרומתו לאוכלוסיות מיוחדות. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה