Translate

יום שלישי, 12 ביוני 2018

מאות תחנות לאבחון מוקדם של סרטן העור ללא תשלום יפתחו בכל קופות החולים ברחבי הארץ בין ה -18 ל -24 ביוני. מאת: שרית יוכפזהאגודה למלחמה בסרטן מכריזה על שבוע המודעות למניעת סרטן העור ולגילויו המוקדם 2018
בכל חודש מתים כ - 15 ישראלים מסרטן העור הממאיר - מלנומה
כ - 140 חולי מלנומה חדשים מתגלים מדי חודש
בזכות הפעילות שיזמה האגודה למלחמה בסרטן, 91% מהחולים התגלו בשלב מוקדם וחל שיפור בשיעורי הריפוי המגיעים כיום ל - 88% בגברים ול - 91% בנשים
ישראל מדורגת במקום ה -8 בעולם בתמותה של גברים מסרטן העור, במקום ה -10 בעולם בתמותה של נשים, במקום ה-13 בעולם בתחלואה בקרב גברים ובמקום ה-20 בעולם בתחלואה בקרב נשים. בעבר ישראל הייתה במקום ה – 3 בעולם, כלומר חלה מניעה של ממש
מאות תחנות לאבחון מוקדם של סרטן העור ללא תשלום יפתחו בכל קופות החולים ברחבי הארץ בין ה -18 ל -24 ביוני
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן: "אני קוראת לציבור להיות חכמים בשמש® בכל ימות השנה ולהיבדק. יש לזכור כי אבחון מוקדם מציל חיים ובכל מקרה של ספק מומלץ לגשת ולהיבדק, לא רק במסגרת המבצע, אלא בכל השנה".
האגודה למלחמה בסרטן מכריזה על פתיחת שבוע המודעות למניעת סרטן העור ולגילויו המוקדם לשנת 2018 במסגרתו יפתחו מאות תחנות לבדיקה ללא תשלום בין התאריכים 18 עד ה - 24 ביוני בסניפי קופות החולים בכל רחבי הארץ. זוהי השנה ה - 26 למבצע הייחודי שיזמה האגודה למלחמה בסרטן. הבדיקות נערכות בשיתוף שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, מאוחדת ולאומית שירותי בריאות, במסגרתן מוזמן הציבור הרחב לבדיקה חינם לגילוי מוקדם של סרטן העור. בזכות המבצע ופעילויות ההסברה, של האגודה למלחמה בסרטן , התרחשה בישראל במהלך השנים עליה עקבית בשיעור מאובחנים בשלב המוקדם.  יחד עם שיפור דרכי הטיפול בסרטן, חלה עליה גם בשיעורי ההישרדות והריפוי של החולים. את מאות תחנות הבדיקה שיפעלו בכל רחבי הארץ מהצפון והגליל ועד הנגב ואילת יאיישו רופאי עור וכירורגיים פלסטיים ויבצעו לציבור המגיעים, בדיקות לאבחון מוקדם של סרטן העור ומלנומה שהיא המסוכנת והקטלנית מבין סוגי סרטן העור השונים. רשימת התחנות בקופות החולים, תפורסם בסמוך לתחילת המבצע, בכלי התקשורת, באתר האגודה למלחמה בסרטן, ובעמוד הפייסבוק של האגודה הנמצא בקישור הזה.
לקראת שבוע זה, האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד הבריאות מפרסמים את הנתונים המעודכנים מהם עולה כי בשנת 2015 אובחנו בישראל 1,674 חולים חדשים עם מלנומה של העור, רובם יהודים ילידי ישראל, אירופה ואמריקה. בשנת 2015 נפטרו בישראל 185 אנשים ממלנומה חודרנית ממאירה של העור.
מירי זיו, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן מסרה היום כי: "בכל חודש מתגלים בישראל כ - 140 חולי מלנומה חדשים וכ -15 איש נפטרים מהמחלה. אני קוראת לציבור, זה פיקוח נפש, היו חכמים בשמש® באופן קבוע למשך כל החיים וכל השנה. הזמינו תור והיבדקו במסגרת המבצע. אנשים בעלי שומות מרובות או בעלי סיפור אישי או משפחתי של סרטן העור צריכים לשים לב במיוחד לשינויים ולהיות במעקב. בכל מקרה מומלץ לכל אדם בכל גיל לשים לב לשינויים על העור  ואם זיהיתם נקודות חדשות, או שינוי בנקודות קיימות, חשוב לפנות ללא דיחוי לבדיקה אצל הרופא". להנחיות האגודה למלחמה בסרטן לאיבחון שומות חשודות על פני העור (חמשת ה"גימלים" ) לחצו כאן.
פרופ' ליטל קינן בוקר, סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות אשר מדווחת על הממצאים המעודכנים של הרישום הלאומי לסרטן מסבירה כי: "בשנת 2015 אובחנו בישראל 1,674 חולים חדשים עם מלנומה של העור (1,115 עם גידול חודרני  ו-559 עם גידול ממוקד). בשנה זו היוותה מלנומה של העור 7.3% מכלל המקרים החדשים המחייבים דיווח  לרישום הסרטן בישראל בקרב גברים יהודים, 5.2% בקרב נשים יהודיות, 1.0% בקרב גברים ערבים, 0.8% בקרב נשים ערביות, 4.8% בקרב גברים "אחרים"  ו-3.9% בקרב נשים "אחרות". עבור 79% מכלל מי שאובחנו ב-2015 עם מלנומה, קיימים נתונים לגבי שלב המחלה בעת האבחנה. בקרב אלה, 91% אובחנו עם מחלה בשלב מוקדם מאוד המשפר את סיכויי הריפוי (42% עם גידול ממוקד, in-situ, ו-49% עם גידול מקומי, localized, שהוא גידול חודרני עם התפשטות מקומית מינימלית). ל-7% מהחולים אובחן גידול עם התפשטות אזורית (regional) ול-3% נוספים, גידול גרורתי  (metastatic). קיימת מגמת עלייה מובהקת בתחלואה הממוקדת (דהיינו, גידול בשלב מוקדם מאוד שעדיין לא חרג משכבת האפידרמיס ברקמת העור, המאפשר סיכויי ריפוי גבוהים ביותר) במהלך רוב השנים שבין 1980-2015. חלק מהעלייה נזקף לזכות מאמצי האגודה למלחמה בסרטן, שמאז תחילת שנות ה-90' החלה בפעילות מכוונת לגילוי מוקדם של המחלה".
מעיקרי הנתונים המעודכנים של הרישום הלאומי לסרטן, במרכז הלאומי לבקרת מחלות, במשרד הבריאות אשר הוכנו על ידי פרופ' ליטל קינן-בוקר, ד"ר ברברה סילברמן, גב' יהודית פישלר וגב' ריטה דכטיאר עולה כי:
t     בשנת 2015 אובחנו בישראל 1,674 חולים חדשים עם מלנומה של העור. רוב החולים היו יהודים; שיעורי התחלואה בערבים נמוכים ביותר.
t     לכשני שליש (1,115) מהחולים החדשים היה גידול חודרני; כשליש (559) אובחנו עם גידול ממוקד. הן עבור מלנומה חודרנית והן עבור מלנומה ממוקדת של העור, שיעורי התחלואה הגבוהים ביותר נצפים בגיל המבוגר. ביהודים ילידי ישראל וכן ילידי אירופה-אמריקה נצפו שיעורי התחלואה הגבוהים ביותר.
t     המגמות העתיות של מלנומה חודרנית של העור ביהודים בישראל בשנים 1980-2015 מצביעות על עלייה מובהקת בגברים (אחוז שינוי שנתי=5.4%+ בשנים 1980-1993; אחוז השינוי השנתי ירד ל  =0.9%+ בשנים 1993-2015). בנשים נצפתה עלייה מובהקת בשנים 1980-1993 (אחוז שינוי שנתי=4.1%+), ולאחר מכן, בשנים 1993-2015, המגמה התייצבה. ברוב מדינות העולם המערבי נצפה עליה בשעורי התחלואה.
t      המגמות העתיות של מלנומה ממוקדת של העור ביהודים בישראל בשנים 1980-2015 מצביעות על עלייה מובהקת בגברים בשיעור שנתי של  16.4% בין 1980 ל-1998 ובשיעור שנתי של 1.8% בין 1998 ל-2015. גם בנשים נצפתה עלייה מובהקת לכל אורך התקופה, בשיעור שנתי של 14.1% בין 1980 ל-1998, ובשיעור שנתי של 2.3% בין 1998 ל-2015.  מגמה זו מצביעה על מודעות לסיכון למחלה ועל עלייה בשיעור הגילוי המוקדם שלה.
t     נכון לסוף שנת 2015 חיו בישראל כ-6,992 אזרחים שאובחנו עם מלנומה של העור בשנים 2011-2015: 4,675 מהם אובחנו עם מלנומה חודרנית ממאירה ו-2,317 מהם אובחנו עם מלנומה ממוקדת של העור.
t     בשנת 2015 נפטרו בישראל 185 אנשים בישראל ממלנומה חודרנית ממאירה של העור. עיקר התמותה נצפה בגיל המבוגר. בקרב ערבים בישראל, שיעורי התמותה ממלנומה של העור נמוכים מאוד.
t     המגמות העתיות בשיעור התמותה ממלנומה חודרנית ממאירה של העור ביהודים בישראל                         בשנים 1980-2015 מצביעות על יציבות בגברים ובנשים, לכל אורך התקופה.
t     כיום חלה התקדמות רבה ביעילות הטיפול במלנומה, יחד עם זאת  המניעה והאיבחון המוקדם, הן היעד הראשוני במלחמה בסרטן העור.
t     שיעור ההישרדות היחסית לחמש שנים ממלנומה ממאירה של העור גבוה (88-91%). ההישרדות גבוהה יותר במי שאובחנו בשנים 2007-2011 בהשוואה למי שאובחנו בשנים 1997-2001.
t     בהשוואה בינלאומית גברים מישראל הם במקום ה-13 מבחינת ההיארעות ובמקום ה-8 מבחינת התמותה. נשים מישראל הן במקום ה-20 מבחינת ההיארעות ובמקום ה-10 (עם בריטניה) מבחינת התמותה.
t     עבור 79% מכלל מי שאובחנו ב-2015 עם מלנומה, קיימים נתונים לגבי שלב המחלה בעת האבחנה. בקרב אלה, 91% אובחנו עם מחלה בשלב מוקדם מאוד המשפר את סיכויי הריפוי (42% עם גידול ממוקד, in-situ, ו-49% עם גידול מקומי, localized, שהוא גידול חודרני עם התפשטות מקומית מינימלית). ל-7% מהחולים אובחן גידול עם התפשטות אזורית (regional) ול-3% נוספים, גידול גרורתי  (metastatic). קיימת מגמת עלייה מובהקת בתחלואה הממוקדת (דהיינו, גידול בשלב מוקדם מאוד שעדיין לא חרג משכבת האפידרמיס ברקמת העור, מאפשר סיכויי ריפוי גבוהים ביותר) במהלך רוב השנים שבין 1980-2015. חלק מהעלייה נזקף לזכות מאמצי האגודה למלחמה בסרטן, שמאז תחילת שנות ה-90' החלה בפעילות מכוונת לגילוי מוקדם של המחלה.
אשלי וקסמן בקשי – חכמה בשמש
בסרטון חדש שעלה השבוע לרגל שבוע המודעות למניעת סרטן העור ולגילויו המוקדם, המאפרת וגורו הביוטי אשלי וקסמן בקשי, מאפרת את עצמה למראה המדגים את נזקי השמש בעקבות שיזוף וחשיפה לא בטוחה, במטרה להדגיש את חשיבות ההגנה מפני השמש. במהלך הסרטון מסבירה אשלי לצופים ובמיוחד לצופות כי חשוב להיות חכמים בשמש®. הסרטון צולם על ידי אשלי וקסמן בקשי בהתנדבות עבור האגודה למלחמה בסרטן ביוזמת ובייעוץ קראטיבי של גיתם BBDO המלווה את האגודה בהתנדבות ובסיוע איש יחסי הציבור נתנאל מויאל, המייצג את אשלי וקסמן בקשי. לצפייה בסרטון לחצו כאן.

מיטות שיזוף
בכנס של קואליציית האגודות האירופאיות למלחמה בסרטן (ECL – The European Cancer League) שהתקיים באפריל 2018 בעיר בריסל בבלגיה, התקבלה החלטה לעדכן את הקווים המנחים להתנהגות זהירה בשמש. ההנחיות המעודכנות כוללות מהיום במפורש את ההנחיה להימנע ממיטות שיזוף תוך ציון העובדה שמיטות שיזוף מעלות את הסיכון לסרטן העור, גורמות להזדקנות מוקדמת של העור ומזיקות לעיניים. כמו כן ההנחיות מדגישות את העובדה שאין שיזוף בריא או שיזוף בטוח. שיזוף במיטת שיזוף, על פי  ה - ECL, לא מספק בסיס טוב יותר לשיזוף עתידי באמצעות השמש. גם בישראל, קיים שימוש במיטות שיזוף.  מידע על המלצות ה - ECL בקישור הזה. מידע נוסף על מיטות שיזוף באתר אירגון הבריאות העולמי בקישור הבא.

מיתת שיזוף
האגודה למלחמה בסרטן יצאה לאחרונה בקמפיין דיגיטלי חדש ומפתיע, תחת המסר, "מיטת שיזוף עלולה להפוך למיתת שיזוף". הקמפיין כוון ברובו לצעירים שחיפשו בגוגל את צמד המילים "מיטת שיזוף". בפועל, הם נחשפו למודעה ממומנת שמזמינה אותם לקבל שיזוף אחיד ומהיר ב"מיתת שיזוף". המודעה הובילה למיניסייט ייעודי בו מחכה להם סרטון הסברה ומידע על סכנות השימוש במיטות שיזוף, במסווה של סרטון תדמית. הקמפיין הופק בהתנדבות על ידי משרד הפרסום גיתם BBDO ונועד להעביר בצורה עוצמתית את העובדה שמיטות שיזוף פולטות קרינה אולטרה סגולה העלולה לגרום לנזקים בריאותיים מצטברים ולסיכון ממשי לחלות בסרטן העור ומלנומה- מדובר בסכנת חיים של ממש. במהלך התקופה האחרונה נחשפו לקמפיין באינסטגרם, בפייסבוק כ – 150,000 צעירות וצעירים, מהם 88,000 צפו בכל אורך הסרטון, 160 שיתפו אותו לקיר שלהם וכ – 470 אף הגיבו. לצפייה בקמפיין לחצו כאן:  http://www.cancer.org.il/Mitat.Shizuf/

הלכתם למכון קעקועים ? אולי המקעקע ימצא שומה חשודה ויציל לכם את החיים
משרד הבריאות בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ערכו לאחרונה יום הדרכה מיוחד לבעלי מכוני קעקועים ופירסינג במחוז תל אביב בנושא אבחון מוקדם של סרטן העור ומניעת זיהומים. במהלך יום זה הוכשרו המשתתפים כיצד לזהות שומות חשודות על פני גופם של הלקוחות המגיעים למכון הקעקועים והפירסינג. אחת הסיבות לעריכת יום זה היא העובדה שלאחרונה התפרסם מחקר בכתב העת המדעי JAMA Dermatology  אשר הדגיש את החשיבות של העלאת המודעות לסרטן העור, במיוחד מלנומה, בקרב אמני קעקועים. המחקר גילה כי קיימת בעייתיות מסוימת בזיהוי נגעים על גבי עור מקועקע. החוקרים ציינו את החשיבות של הפחתת יצירת קעקועים העלולים להסתיר את סרטן העור וכן את חשיבות ההפניה של הלקוח לרופא כאשר מזהים  נגע חשוד. היות והמקעקעים נמצאים במעמד ייחודי המאפשר להם לבחון מקרוב את עור הלקוחות, ואזורים בעור שלא חשופים לעין. הם מהווים חוליה חשובה ומשמעותית באבחון מוקדם של שומות ונגעים חשודים על העור. ההכשרה נועדה להקנות להם כלים יישומיים לזהות נגעים חשודים בעור הפנים, הצוואר, העורף והידיים, ולהפנות את הלקוחות לבדיקת רופא עור, במידת הצורך וכן להמליץ להם לא לקעקע איזורים בהם ישנן נקודות חשודות. פרופ' אבשלום שלום, מנהל היחידה לכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי מאיר, יועץ האגודה למלחמה בסרטן, מרצה בכיר באוניברסיטת תל אביב וחבר האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית הנחה את המשתתפים להפנות את הלקוחות עם השומות החשודות לבדיקת רופא והדגיש כי במקרה שיאובחנו עם מלנומה בשלב מוקדם, המשמעות היא הצלת חיים של ממש. השאלות וההתעניינות הרבה שליוו את ההכשרה לא הותירו ספק לגבי נחיצותו וחשיבותו של המידע שהועבר במהלכה.
 סלבריטאים עם סרטן העור
סלבריטאים בעולם חשפו בשנים האחרונות סיפור המאבק שלהם בסרטן העור. בשנת 2016, גילתה קלואי קרדשיאן שומות חשודות בחזה ובגב, תוצאות הביופסיה שעברה גילו כי השומה מתחת לחזה שלה שפירה אך השומה בגב התגלתה כממאירה והיא עברה ניתוח להסרת 8 סנטימטרים של עור. "זה בהחלט היה כואב כי זה היה הרבה עור" כתבה לעוקבים שלה ברשתות החברתיות. גם השחקן האוסטרלי יו ג'קמן שמוכר לציבור הישראלי בתור וולברין בסדרת סרטי אקס-מן, מתמודד בשנים האחרונות עם סרטן העור, מדבר בפתיחות בכל ראיון על מחלתו, מעלה תמונות מהטיפולים לאינסטגרם וקורא לכולם להיבדק. בין היתר התמודדו עם המחלה גם והשחקנית ברוק שילדס שחשפה בשנת 2009 כי סבלה מנגע טרום סרטני בפנים ועברה ניתוח להסרתו, השחקנית סיביל שפרד המוכרת מסידרת הטלוויזיה, בלשים בלילה חלתה בשנת 2002, טופלה בהצלחה והחלימה, השחקנית אליזבת טיילור ז"ל שבשנת 2002 עברה טיפולים והחלימה, השחקנית מלאני גריפית, שעשתה ניתוח בפנים להסרת תאים סרטניים בשלב מוקדם, גם קייטלין ג'נר, עברה ניתוח בפנים בשלב מוקדם, הזמר האמריקאי קני רוג'רס, השחקנית דיאן קיטון וגם הזמר מייקל ג'קסון ז"ל חלה בסרטן העור בשנת 2009.
כ - 6,000  גני ילדים יהיו השנה חכמים בשמש
האגודה למלחמה בסרטן פועלת להעלאת המודעות לחשיבות התנהגות חכמה שמש כבר מגיל הגן ושולחת ערכות "חכם בשמש®" לגני הילדים ללא תשלום. הערכות מיועדות לילדים בגן חובה (גיל 5 ומעלה) ומכילות  חוברות צביעה לכל ילדי הגן, מדבקות "חכם בשמש", כרזות ועלונים להורים. במהלך הימים הקרובים יגיעו הערכות לכ – 6,000 גני ילדים במשלוח מיוחד. כל הערכות הופקו במיוחד באגודה למלחמה בסרטן הודות לתרומות הציבור וללא כל מימון מתקציב של משרד ממשלתי כלשהו.
מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן מציג מחקרים שנערכו לאחרונה בנושא סרטן העור:
צריכת אלכוהול והסיכון למלנומה  - חוקרים מאיטליה ערכו סקירת ספרות נרחבת וניתוח סטטיסטי על מנת לבדוק את הקשר בין צריכת אלכוהול ובין הסיכון לחלות במלנומה. פרסומים שונים בתחום דיווחו על תוצאות שאינן חד משמעיות. במחקר מסוג מטה-אנליזה, נכללו 20 מחקרים אשר התפרסמו בין השנים 1986 -2006 במאגרי מידע שונים ומקיפים.  סה"כ  10,555 מקרי מלנומה ו-1.6 מיליון נחקרים המהווים את קבוצת הביקורת. כל המחקרים התייחסו למלנומה וצריכה של משקאות אלכוהוליים כלשהם. המחקרים נערכו באירופה, ארצות הברית, אוסטרליה ודרום-אמריקה. על פי עיבודים סטטיסטיים, נמצא קשר  חיובי בין צריכת  אלכוהול ובין הסיכון להתפתחות מלנומה. התוצאות מצביעות על סיכון כפול למלנומה בקרב אלו אשר צרכו אלכוהול בכמויות הגבוהות ביותר, בהשוואה לאלו שצרכו אלכוהול בכמויות הנמוכות  ביותר, במהלך החיים.  כמו כן, כל עלייה של 10 גרם אלכוהול (כוס משקה אלכוהולי לערך)  בצריכה היומית נמצאה קשורה לעלייה של 7% בסיכון להתפתחות מלנומה.
לא נמצאו הבדלים בתוצאות בין מגדר, גיל והתאמה של משתנים אחרים,  כגון חשיפה לשמש, צבע עור , שיער ועיניים, ובין סוגי האלכוהול השונים: יין, בירה וליקר בקרב המחקרים השונים. 
החוקרים מציינים לסיכום, כי הממצאים מתווספים למחקרים אחרים אשר מחזקים הקביעה לפיה האלכוהול הינו מסרטן וודאי בבני אדם (על פי IARC  רשות מחקר הסרטן של ארגון הבריאות העולמי), והשפעתו ניכרת גם על רקמות גוף אחרות מעבר למערכת העיכול.  כמו כן,  מחקר זה מחזק תוצאות של מחקרים אחרים אשר מצביעים על הקשר בין צריכת אלכוהול ולעלייה בסיכון למלנומה.
המחקר פורסם במהדורת ינואר 2018 של כתב העת המדעי European Journal of Nutritionותורגם על ידי מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן. לתקציר המחקר באנגלית לחצו כאן.

כמה מקרי מלנומה נוכל למנוע באמצעות שימוש קבוע במסנני קרינה?  - כיום ישנה עליה בשיעורי התחלואה במלנומה ברוב מדינות המערב. חוקרים מאוסטרליה ובריטניה ניסו לאמוד את מידת ההשפעה הפוטנציאלית העתידית של שימוש במסנני קרינה על התחלואה במלנומה.
מחקרים אפידמיולוגים  מצאו כי  שימוש קבוע במסנני קרינה יכול להגן על העור מפני הקרינה האולטרה סגולה של השמש ולמנוע מלנומה.  באמצעות מודלים תאורטיים, החוקרים חישבו את  הצפי לתחלואה במלנומה בין השנים 2012-2031 בקרב אוכלוסיית אוסטרליה ואוכלוסיית בהירי העור בארה"ב. מודלים אלו התייחסו לתכניות התערבות שונות שהציעו החוקרים והקשר ביניהן לצפי התחלואה, וזאת בהשוואה לשימוש של מסנני קרינה על פי נתונים קיימים.   החוקרים השתמשו בנתוני התחלואה במלנומה בין השנים 1982-2011 והתאימו אותן לקבוצות גיל שונות , והעריכו את הסיכון שלהן לחלות במלנומה עד שנת 2031.
תכניות ההתערבות
החוקרים בנו 7 מודלים תיאורטיים  שונים של תכניות התערבות אפשריות, הכוללות דרגות שונות של שימוש במסנני קרינה באוכלוסייה, ובדקו את הקשר בין השימוש במסנני קרינה לבין התחלואה במלנומה.
מודל 1: עלייה של 5% באוכלוסייה בשימוש במסנן קרינה לאורך 10 שנים.
מודל 2: עליה ל-100% שימוש במסנן קרינה במהלך שנה אחת (שימוש חובה על ידי כלל האוכלוסייה).
מודל 3- עלייה ל-100% שימוש במסנן קרינה במהלך 10 שנים (שימוש חובה על ידי כלל האוכלוסייה).
מודל 4: עלייה של 5% בשימוש במסנן קרינה לאורך 10 שנים בקרב אנשים בני 75 ומטה בלבד.
החוקרים מסיקים כי תכנית התערבות שמעלה בהדרגה את השימוש במסנני קרינה לאורך עשור תביא לירידה כוללת של כ-10% במקרי המלנומה בקרב אוכלוסיית בהירי העור בארה"ב ובאוסטרליה עד שנת 2031. על פי מודל  המדמה שימוש מקסימלי במסנני קרינה, על האוכלוסייה כולה, צפויה ירידה כוללת של 34% ממקרי המלנומה באוסטרליה ושל כ-38% ממקרי המלנומה בארצות הברית עד שנת 2031.
לסיכום, מחקר זה מדגים כי העלאת השימוש במסנני קרינה בקרב האוכלוסייה עשויה להביא לירידה מתונה בתחלואה במלנומה, בהנחה כי לא הייתה "חשיפה מפצה" לשמש. (חשיפה בשעות לא בטוחות או לפרקי זמן ארוכים מהמומלץ, בשל השימוש במסנני קרינה).
המחקר פורסם במהדורת ינואר 2018 של כתב העת המדעי The British journal of dermatology ותורגם על ידי מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן. לתקציר המחקר באנגלית לחצו כאן.
https://youtu.be/ZLSxP1rKRnc

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה