Translate

יום שלישי, 22 באוקטובר 2019

מועצת העיתונות והתקשורת, אבלה על מותו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס, מאיר שמגר ז"ל . מאת שרית יוכפז


מועצת העיתונות והתקשורת, אבלה על מותו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס, מאיר שמגר ז"ל

ממעצבי חופש הביטוי וההגנה על העיתונות בישראל

שופטת בית המשפט העליון (בדימוס),  דליה דורנר, נשיאת מועצת העיתונות וחברי המליאה, אבלים על מותו של נשיא בית המשפט העליון (בדימוס), מאיר שמגר ז"ל, ממעצבי חופש הביטוי והגנת העיתונות בישראל. בין פסקי הדין הרבים שבהם ניצב איתן על משמר הדמוקרטיה הישראלית היה גם פסק הדין שהכיר בזכותו של עיתונאי שלא לחשוף את מקורות המידע שלו על ידי חיסיון יחסי, הנתון לשיקול דעת בית המשפט (ב"ש 298/86 בן ציון ציטרין נ' בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין במחוז תל-אביב). בעצם ההכרה הרשמית בקיומה של הזכות לחיסיון ניתנה הגנה רבה יותר למקורותיהם של העיתונאים.
במספר פסקי דין ביטא שמגר עמדה נחרצת בזכות חופש הביטוי. שמגר סבר כי הזכות לחופש הביטוי צריכה לגבור על הוראות חוק איסור לשון הרע, גם אם הדעה שהובעה מסתברת לאחר מכן כלא מדויקת או שגויה, ובלבד שנאמרה בתום לב.
בפרט הדגיש את חשיבות חופש הביטוי בהבעת ביקורת על רשויות השלטון, לרבות על נושאי משרות ברשויות אלה, בציינו כי "אם יחשוש האזרח כי כל אי דיוק עובדתי, ככל שיראה פעוט וקל ערך, עלול לסבכו בהליכים משפטיים, הוא לא יהין למחות והביקורת תוחנק בעודה באיבה". (ד"נ 9/77 בפסקה 5 לפסק דינו).
בין פסקי הדין הרבים שבהם ניצב איתן על משמר הדמוקרטיה הישראלית היה גם פסק הדין שהכיר בזכותו של עיתונאי שלא לחשוף את מקורות המידע שלו על ידי חיסיון יחסי, הנתון לשיקול דעת בית המשפט (ב"ש 298/86 בן ציון ציטרין נ' בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין במחוז תל-אביב). בעצם ההכרה הרשמית בקיומה של הזכות לחיסיון ניתנה הגנה רבה יותר למקורותיהם של העיתונאים.
במספר פסקי דין ביטא שמגר עמדה נחרצת בזכות חופש הביטוי. שמגר סבר כי הזכות לחופש הביטוי צריכה לגבור על הוראות חוק איסור לשון הרע, גם אם הדעה שהובעה מסתברת לאחר מכן כלא מדויקת או שגויה, ובלבד שנאמרה בתום לב.
בפרט הדגיש את חשיבות חופש הביטוי בהבעת ביקורת על רשויות השלטון, לרבות על נושאי משרות ברשויות אלה, בציינו כי "אם יחשוש האזרח כי כל אי דיוק עובדתי, ככל שיראה פעוט וקל ערך, עלול לסבכו בהליכים משפטיים, הוא לא יהין למחות והביקורת תוחנק בעודה באיבה" (ד"נ 9/77 בפסקה 5 לפסק דינו).
יהי זכרו ברוך.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה