Translate

יום חמישי, 4 בנובמבר 2021

המחלקה לקידום בריאות של אסותא מרכזים רפואיים, משיקה את ה"רמזור" של סרטן השד - My Pink Check כלי הערכה דיגיטלי, אנונימי וחדשני, המיועד לכל אישה בריאה/מאת שרית יוכפז

 My pink check   - ה"רמזור" של סרטן השד:

כלי דיגיטלי חדש למיפוי והערכה עצמית של גורמי הסיכון לפתח סרטן השד

המחלקה לקידום בריאות של אסותא מרכזים רפואיים, משיקה את ה"רמזור" של סרטן השד -  My Pink Check כלי הערכה דיגיטלי, אנונימי וחדשני, המיועד לכל אישה בריאה המעוניינת למפות את מכלול הגורמים המגנים או המעלים את הסיכון לפתח סרטן השד.
המבדק הדיגיטלי, אשר נבנה על ידי צוות מומחים רב-מקצועי, בנוי ממקבץ של שאלות בחמישה תחומים הרלוונטיים להתפתחות סרטן השד – אישי, משפחתי, גנטי, פוריות ואורח חיים.
לצד כל שאלה מופיע הסבר ענייני על הקשר בין השאלה לסיכון לפתח סרטן שד.
בסיום התהליך נבנה פרח אישי עם צבעי הרמזור המשקפים את רמת הסיכון של כל אחת, בכל אחד מהתחומים הרלוונטיים, עם סיכום הממצאים של המבדק והמלצות להמשך בירור, ייעוץ ושינוי התנהגות בריאותית, במידת הצורך.

להערכת דרגת הסיכון האישי לפתח סרטן השד יש השלכות מרחיקות לכת על גיל תחילת ביצוע בדיקות מוקדמות של המחלה, מרווחי הזמנים בין הבדיקות, ועל הצורך בביצוע בדיקות גנטיות ופעולות מניעתיות נוספות במטרה למנוע ולשנות את התפתחות המחלה.

קארן ברונרM.Sc HPH מנהלת המחלקה לקידום בריאות , אגף הרפואה, אסותא: "היה לנו חשוב להעצים כל אישה באמצעות כלי אבחוני חכם, בניהול עצמי, אשר לא רק מנגיש את הידע הרפואי העדכני ביותר אלא גם משקף בפשטות את רמת הסיכון האישי, וכפועל יוצא, יכול לסייע לנשים לנהל טוב יותר את הסיכון ולהניע אותן לפעולה."

ד"ר מיכל גינדי, מנהלת מערך הדימות וראש אגף החדשנות של אסותא: "הרצון להתאים את ביצוע הסקר לסיכון של כל מטופלת הוא מהלך משותף למטופלת ולצוות המטפל במטרה להתאים לכל אישה את הברור והטיפול ולאפשר ניהול נכון של הכלים העומדים לרשותנו".

ד"ר דפנה ברסוק, מומחית לכירורגיית שד, מרכז המומחים של אסותא: "כבר עתה, יש לנו תובנות מחקריות כי קבוצת הנשים בסיכון ממוצע לפתח סרטן שד אינה מקשה אחת אלא מורכבת מתתי אוכלוסיות שלכל קבוצה יש לתפור מסלול מותאם למניעה וגילוי מוקדם של סרטן השד. My Pink Check היא דרך נוספת לאתר אוכלוסיות בסיכון מוגבר עוד לפני שהן באות במגע עם המערכת הרפואית".  

 

לינוק לאתר: https://mypinkcheck.ussl.co.il/

 

My Pink Check הינו כלי דיגיטלי המיועד לנשים בריאות באוכלוסייה הכללית. הכלי אינו מתאים לנשים עם אבחנה של סרטן שד בעבר או בהווהמחלימות מסרטן שד ו/או נשים המקבלות או סיימו טיפול תרופתי המבוסס על Tamoxifen או Raloxifene או  Exemestaneאו .Anastrozole המבדק הממוחשב אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי אישי עם מומחים לגנטיקה ו/או כירורגיית שד ו/או אונקולוגיה ו/או רדיולוגיה.

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה